EDUKIM PËR PUNËSIM NË MAQEDONINË E VERIUT
News

EDUKIM PËR PUNËSIM NË MAQEDONINË E VERIUT

Me mbështetje të projektit zviceran Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк), filluan aktivitetet e intervenimit “Mbështetja, promovimi dhe përfshirja e personave me aftësi të kufizuara në procesin e punësimit dhe vetëpunësimit” në kuadër të të cilit, gjatë Nëntorit dhe Dhjetorit, u realizuan tre trajnime për punësim dhe tre për vetëpunësim të personave me…

SHPALLJE PËR NDARJEN E BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
News

SHPALLJE PËR NDARJEN E BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Projektin “Bëhu IN, bëhu INkluziv, bëhu i githëpërfshirë” e realizon Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” bashkë me partnerët e vet Shoqata për Promovim dhe Zhvillim të Shoqërisë Gjithpërfshirëse “Inkluziva” dhe Shoqata për Ofrim të Shërbimeve Personave me Aftësi të Kufizuar “Hendimak”. Projekti është i realizuar në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim…

World Autism Awareness Day
News

World Autism Awareness Day

Today, April 2nd, Dissability Service Association HANDIMAK in cooperation with Athletic Club STUDENTI and Center for Balkan Cooperation LOJA, marked Autism Awareness Day. It is a day of raising awareness and a day of promoting acceptance and education.

Mentorship Training in the Municipality of Brvenica
News

Mentorship Training in the Municipality of Brvenica

In the frame of the USAID Persons with Disabilities Internship and Employment Project, Handimak  organized training for mentors of the companies to be able to recognize, value and properly utilize the contribution of Persons with Disabilities can make for their companies. The overall objective of the project is to increase the participation of persons with…

Trainings in Struga for Persons with Disabilities
News

Trainings in Struga for Persons with Disabilities

Two successful trainings on “Job Search Strategies for Persons with Disabilities” within the USAID Persons with Disabilities Internship and Employment Project took place last week (February 11th and February 12th) in Struga. Fourteen participants with different types of disabilities gained practical skills on how to develop а successful CV and motivational letter, and were also…

Donation for an educational center
News

Donation for an educational center

On January 08, 2015, HANDIMAK received 16 Android Tablets dedicated to an educational center for children with disabilities. This is a donation from Mr. Abdulla Rustemi from Tearce, temporarily employed in Denmark. His humanitarian gesture extended to Bitola where handed a donation to the children of the city orphanage. We welcome his humanitarian act.

Training in Kichevo for persons with disabilities
News

Training in Kichevo for persons with disabilities

Another successful training on “Job Search Strategies for Persons with Disabilities” within the USAID Persons with Disabilities Internship and Employment Project took place on December 25th 2014 in Kicevo. Sixteen participants with different types of disabilities gained practical skills on how to develop а successful CV and motivational letter, and were also introduced to the…

Job Search Strategies for Persons with Disabilities
News

Job Search Strategies for Persons with Disabilities

Training for students with disabilities in SEEU Career Center in Tetovo Another successful training on “Job Search Strategies for Persons with Disabilities” within the USAID Persons with Disabilities Internship and Employment Project, took place on December 12, 2014 in cooperation with Career Center. Four participants, students with different types of disabilities, gained practical skills on…