2 Prilli Dita Botërore e Autizmit

2 Prilli Dita Botërore e Autizmit

Dita Botërore e Autizmit paraqet një rol jetik për ndërgjegjësimin e shoqërisë për personat me autizëm. Kjo ditë është vendimtare për të ndërmarrë iniciativa për shpërndarjen e informatave mbi autizmin dhe për çrrënjosjen e barrierave dhe stereotipeve lidhur me të. Simptomat e autizmit mund të njihen që në fillimet e foshnjërisë e që paraqesin një…

21 Marsi, Dita Botërore e Sindromës Daun

21 Marsi, Dita Botërore e Sindromës Daun

Me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Sindromës Daun, Shoqata HANDIMAK dhe Klubi i Atletikës STUDENTI, organizuan gara në atletikë. Nxënësit e shkollave fillore të Komunës së Tetovës garuan në disiplina të ndryshme. Morën pjesë nxënësit me aftësi të kufizuara, nga të cilët janë edhe përfitues të bursave nga Projekti “Bëhu IN, Bëhu Inkluziv,…

Përurimi i Kopshtit Senzorik në Ohër

Përurimi i Kopshtit Senzorik në Ohër

Dje në Ohër u bë hapja e kopshtit senzorik i cili ofron një spektër të gjërë të stimulimit senzorik të nxënësve me aftësi të kufizuara por edhe të të gjithë nxënësve me çka përmirësohet gjithëpërfshirja në shkollë dhe qasja e programeve arsimore deri te të gjithë nxënësit. Dhoma senzorike është bërë në kuadër të Projektit…

3 Dhjetor Dita Nderkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar

3 Dhjetor Dita Nderkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të PAK, në Qendrën Këshilluese Edukative të shoqatës Handimak u realizuan aktivitete me qëllim të ndërgjegjësimit dhe gjithpërfshirjes së personave me aftësi të kufizuara në të gjitha aspektet jetësore. Po në këtë ditë u promovua edhe këndi inkluziv i lojrave për fëmijët në Shkollën Fillore “Naim Frashëri” në…

SHPALLJE PËR NDARJEN EDHE TË 150 BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

SHPALLJE PËR NDARJEN EDHE TË 150 BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” bashkë me Shoqatën për Promovim dhe Zhvillim të Shoqërisë Gjithëpërfshirëse “Inkluziva” dhe Shoqatën për Ofrim të Shërbimeve Personave me Aftësi të Kufizuar “Handimak” realizon Projektin “Bëhu IN, Bëhu Inkluziv, Bëhu i Gjithëpërfshirë”, në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit, dhe…

2 Prilli Dita Botërore e Autizmit

2 Prilli Dita Botërore e Autizmit

Dita Botërore e Autizmit është vendosur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, me rezolutën “62/139” në vitin 2007, më tepër si një përpjekje për t’i dhënë fund diskriminimit ndaj personave me autizëm. Qendra Këshilluese Edukative “HANDIMAK” në bashkëpunim me Klubin e Atletikës “STUDENTI”, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për autizmin në shoqëri,…

EDUKIM PËR PUNËSIM NË MAQEDONINË E VERIUT

EDUKIM PËR PUNËSIM NË MAQEDONINË E VERIUT

Me mbështetje të projektit zviceran Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк), filluan aktivitetet e intervenimit “Mbështetja, promovimi dhe përfshirja e personave me aftësi të kufizuara në procesin e punësimit dhe vetëpunësimit” në kuadër të të cilit, gjatë Nëntorit dhe Dhjetorit, u realizuan tre trajnime për punësim dhe tre për vetëpunësim të personave me…