SHPALLJE PËR NDARJEN EDHE TË 150 BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
News

SHPALLJE PËR NDARJEN EDHE TË 150 BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” bashkë me Shoqatën për Promovim dhe Zhvillim të Shoqërisë Gjithëpërfshirëse “Inkluziva” dhe Shoqatën për Ofrim të Shërbimeve Personave me Aftësi të Kufizuar “Handimak” realizon Projektin “Bëhu IN, Bëhu Inkluziv, Bëhu i Gjithëpërfshirë”, në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë dhe Byronë për Zhvillimin e Arsimit, dhe…

2 Prilli Dita Botërore e Autizmit
News

2 Prilli Dita Botërore e Autizmit

Dita Botërore e Autizmit është vendosur nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, me rezolutën “62/139” në vitin 2007, më tepër si një përpjekje për t’i dhënë fund diskriminimit ndaj personave me autizëm. Qendra Këshilluese Edukative “HANDIMAK” në bashkëpunim me Klubin e Atletikës “STUDENTI”, me qëllim të rritjes së ndërgjegjësimit për autizmin në shoqëri,…

EDUKIM PËR PUNËSIM NË MAQEDONINË E VERIUT
News

EDUKIM PËR PUNËSIM NË MAQEDONINË E VERIUT

Me mbështetje të projektit zviceran Arsim për Punësim në Maqedoninë e Veriut (E4E@мк), filluan aktivitetet e intervenimit “Mbështetja, promovimi dhe përfshirja e personave me aftësi të kufizuara në procesin e punësimit dhe vetëpunësimit” në kuadër të të cilit, gjatë Nëntorit dhe Dhjetorit, u realizuan tre trajnime për punësim dhe tre për vetëpunësim të personave me…

SHPALLJE PËR NDARJEN E BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA
News

SHPALLJE PËR NDARJEN E BURSAVE PËR FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Projektin “Bëhu IN, bëhu INkluziv, bëhu i githëpërfshirë” e realizon Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas Hapi” bashkë me partnerët e vet Shoqata për Promovim dhe Zhvillim të Shoqërisë Gjithpërfshirëse “Inkluziva” dhe Shoqata për Ofrim të Shërbimeve Personave me Aftësi të Kufizuar “Handimak”. Projekti është i realizuar në bashkëpunim me Ministrinë për Arsim…

Mentorship Training in the Municipality of Brvenica
News

Mentorship Training in the Municipality of Brvenica

In the frame of the USAID Persons with Disabilities Internship and Employment Project, Handimak  organized training for mentors of the companies to be able to recognize, value and properly utilize the contribution of Persons with Disabilities can make for their companies. The overall objective of the project is to increase the participation of persons with…