HANDIMAK – thirrje pulike / отворен повик

10.01.2019

HANDIMAK shpall thirrje publike për angazhim me honorar për

 

1. Një ligjërues të profilizuar për “Organizimi i aktiviteteve fizike dhe sportive te fëmijët me aftësi të kufizuara”.

2. Një trajnues të aktiviteve fizike dhe sportive të fëmijëve me aftësi të kufizuara.

 

Kandiatët përpos dëshmisë për përgatitjen profesionale (diplomën) duhet të dorëzojnë edhe CV.
Thirja vlen 8 ditë pune nga dita e shpalljes, respektivisht prej 01.10.2019 deri  10.08.2019 në ora 16:00
Kandidatët mund të aplikojnë përmes:

 

– e-mail: handimak@gmail.com
– postës së rregullt në adresën Handimak – Tetovë, Fahu Postar nr. 36, 1200 Tetovë
– në zyrën e Shoqatës Handimak në Rr. „B. Miladinovi„ – 402;A2/2 Tetovë
—————–

ХЕНДИМАК објавува отворен повик за хонорарен ангажман  на:

1. Eден профилизиран предавач по „Oрганизирање на физичките и спортски активности кај децата со попреченост„

2. Eден тренер на физички и спортски активносто за децата со попреченост

Кандидатите, освен доказот за стручна подготвеност (Диплома) треба да поднесат и ЦВ.

Повикот трае 8 работни дена од денот на објавувањето, односно од 01.10.2019 до 10.10.2019 во 16:00 часот.

 
Кандидтите можат да аплицираат преку:
– e-mail: handimak@gmail.com
– редовната пошта на адреса ХЕНДИМАК – Тетово, Поштенски Фах 36, 1200 Тетово
– во канцеларијата на Здружението Хендимак на Ул. „Б. Миладинови„ – 402;A2/2 Тетово